Velkommen til Hjertespesialisten AS

Hjertespesialisten AS er et spesialistlegesenter med offentlig driftsavtale. Dette innebærer at pasientene med henvisning til spesialist, som ved sykehuspoliklinikker, kun betaler ordinær egenandel (samt et lite tillegg for forbruksmateriell). Evt. reise- og oppholdsutgifter for pasienter hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark dekkes i henhold til pasientreiseforskriften fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Ta kontakt med pasientreisekontoret telefon 05515 eller www.pasientreiser.no for nærmere informasjon.

Vi vurderer pasienter etter henvisning fra allmenn- eller sykehusleger.

Vi utreder, kontrollerer og behandler pasienter med hjerterelaterte problemer/plager. Foruten klinisk undersøkelse og vurdering benytter vi oss av:

  • EKG
  • Belastnings-EKG (på ergometersykkel eller tredemølle)
  • Ultralyd/ekkokardiografi med Doppler
  • Stressekkokardiografi
  • Hjerterytmeregistering: 24-timers EKG-registrering (Holtermonitorering) inkl. ST-analyse (spasme-angina). Utredning av hjerterytmeforstyrrelser eller besvimelse suppleres ved behov med langtids-EKG (opptil 7 døgn) eller ekstern eventrekorder
  • Ultralyd halskar og aorta (hovedpulsåren)
  • 24-timers blodtrykksmonitorering
  • Ergospirometri (kardiopulmonal belastningstest)
  • Dynamisk spirometri (pusteprøve) med evt. reversibilitetstest

Vi gjennomfører også undersøkelser av personer med risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom.

Vi har et godt samarbeid med ulike institusjoner som driver med invasiv kardiologisk utredning. Vanligvis får pasienter vurdert av oss raskt utført koronar angiografi (kransåre røntgenundersøkelse), PCI (utblokking) eller hjerteoperasjon dersom det er aktuelt.

Dersom henvisningen fra din lege inneholder opplysninger som tilsier klinisk mistanke om alvorlig sykdom (f.eks symptomgivende klaffefeil, alvorlig hjertesvikt, nydebutert angina pectoris med ustabilt preg) prøver vi å få til en snarlig vurdering utenom vanlig ventetid. Dette forutsetter imidlertid at din lege tar direkte kontakt med oss.