Priser

Prisliste gjeldende fra 1. juli 2023:

Egenandeler:
Konsultasjon 386,-
Tillegg for EKG 61,-
Tillegg ved spesialundersøkelser (materiellkostnader):
Utstyr til EKG 109,-
Utstyr til belastnings-EKG 109,-
Utstyr til 24 timers EKG 109,-
Utstyr til EKG ved ultralydsundersøkelse 109,-
Utstyr til spirometri (pusteprøve) 109,-
Pasienter med frikort:
Pasienter med frikort betaler kun for materiellkostnader.