Priser

Prisliste gjeldende fra 1. juli 2022:

Egenandeler:
Konsultasjon 375,-
Tillegg for EKG 59,-
Tillegg ved spesialundersøkelser (materiellkostnader):
Utstyr til EKG 102,-
Utstyr til belastnings-EKG 102,-
Utstyr til 24 timers EKG 102,-
Utstyr til EKG ved ultralydsundersøkelse 102,-
Utstyr til spirometri (pusteprøve) 102,-
Pasienter med frikort:
Pasienter med frikort betaler kun for materiellkostnader.