Ansatte

Kardiolog Johan E Sandvik

Johan E. Sandvik
Kardiolog. Ansvarlig lege ved Hjertespesialisten AS. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Flere års sykehuserfaring fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset Bodø og Hammerfest sykehus. Ansvarlig lege ved Nordland Hjertesenter AS inntil oppstart ved Hjertespesialisten AS i 2016.

Geir Heggelund

Geir Heggelund
Vikarkardiolog. Jobber til daglig ved Hjertemedisinsk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge.

Martin Thoner
Sykepleier med videreutdanning i ernæring. Erfaring fra medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge. Ansatt ved Hjertespesialisten AS fra 12/2021.