Ansatte

Kardiolog Johan E Sandvik

Johan E. Sandvik
Kardiolog. Ansvarlig lege ved Hjertespesialisten AS. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Flere års sykehuserfaring fra Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset Bodø og Hammerfest sykehus. Ansvarlig lege ved Nordland Hjertesenter AS inntil oppstart ved Hjertespesialisten AS i 2016.

Geir Heggelund

Geir Heggelund
Vikarkardiolog. Jobber til daglig ved Hjertemedisinsk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge.

Odd Erling Simensen

Odd-Erling Simensen
Sykepleier. Erfaring fra legevakt, Bærum sykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. Sist ansatt ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling UNN inntil oppstart ved Hjertespesialisten AS 05/2019.