Spørsmål og svar

Her er endel spørsmål vi ofte får. Les svarene og lær mer om faget hjertesykdommer (kardiologi), og hva kardiologen (hjertespesialisten) kan gjøre for deg.

Hva er kardiologi?
Kardiologi er den indremedisinske spesialiteten som tar seg av hjertesykdommer og sykdommer som kan ha relasjon til hjertet.

Trenger jeg en henvisning for å komme til Hjertespesialisten AS?
Du må være henvist av fastlege, bedriftslege, sykehuslege eller annen lege før du kan bli vurdert hos oss. Vi gir rask tilbakemelding til henvisende lege om resultatet av undersøkelsene, eventuelt behov for videre utredning, behandling og oppfølging.

Hva er de vanligste problemstillingene/sykdommene en kardiolog utreder og behandler?

  • Brystsmerter av uklar årsak
  • Angina pectoris
  • Resttilstand etter hjerteinfarkt
  • Hjertesvikt
  • Forhøyet blodtrykk og blodtrykksrelaterte symptomer
  • Blodpropp med mulig utgangspunkt fra hjertet (hjerneslag o.l)
  • Hjerterytmeforstyrrelser/hjertebank
  • Besvimelsestendens
  • Tungpust
  • Hjertebilyd/hjerteklaffefeil

Hvilken utdannelse har en kardiolog? 
En kardiolog er en lege som foruten spesialiteten indremedisin (6 års videreutdannelse) har 3 års videreutdannelse i hjertesykdommer (grenspesialitet).

Hvor finner jeg nærmere informasjon om hjertesykdom og behandling av dette? 
Vi foreslår at du ser på lhl.nolhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/pasientinfo/, helsenorge.no eller nhi.no.

Hvor lang tid settes av ved en undersøkelse hos oss?
Det er avhengig av hvilke undersøkelser som er planlagt og forløpet av disse. Vanligvis beregner vi at det går en time og 30 minutter fra pasientene melder seg i ekspedisjonen til de forlater hjertesenteret.