Innlegg

2 innlegg

Ventetider

Det er for tiden ca. 3-4 ukers ventetid for problemstillinger med vanlig medisinsk prioritet. Se for øvrig informasjon vedrørende forhåndsregler pga Coronavirus.