Johan Sandvik

1 innlegg

Ventetider

Så godt som alle timene våre er nå fylt opp frem til sommerferien. Henvisninger mottatt etter 24.05.2024 kan ikke regne med timeavtale før tidligst i august 2024. Ventetiden er for tiden ca. 10 uker fra vi mottar henvisningen. For vurderinger som innbefatter hjerterytmeregistrering (Holtermonitorering) kan ventetiden være noe lengre. OBS. […]