Ergospirometri

Ergospirometri, også kalt CPET (Cardio Pulmonary Exercise Test), er en belastningstest som undersøker hjertefunksjonen, lungefunksjonen, muskelfunksjonen og oksygenopptaket ditt.

Hva er ergospirometri eller CPET?

Ergospirometri er en omfattende undersøkelse som gir legen informasjon om hjertefunksjonen, lungefunksjonen, muskelfunksjonen og samspillet mellom disse. Testen foregår mens du er i hvile og mens du er i aktivitet på tredemølle. Hele tiden måles hjertefunksjonen, lungefunksjonen, oksygenopptaket, utskilt karbondioksid, minuttventilasjon, blodtrykket og surstoffmetningen. Gassutvekslingen gir grunnlag for å vurdere dannelsen av melkesyre i kroppen. Hvem kan ha nytte av undersøkelsen? Siden ergospirometri gir mer informasjon enn en isolert test av hjertet eller en isolert test av lungene, og samtidig gir legen informasjon om samspillet mellom hjertet og lungene, er undersøkelsen blitt stadig mer brukt i utredning av hjerte- og lungesykdommer. Undersøkelsen er spesielt nyttig dersom man er usikker på hvorfor du blir raskere sliten og tungpustet ved fysisk aktivitet enn du ble tidligere. I tillegg kan testen være nyttig dersom du skal gjennomgå en større operasjon, der legen trenger å vite mer om hjertefunksjonen og lungefunksjonen din på forhånd. Vanlige symptomer og plager hvor ergospirometri kan være nyttig: • tungpust og nedsatt yteevne

• følelse av tetthet i brystet, spesielt ved aktivitet

• opplevelse av dårligere kondisjon uten kjent årsak

Hvilke tilstander kan ergospirometri være med å diagnostisere? Undersøkelsen kan gi legen informasjon om hjertet og lungene fungerer som de skal, om muskelsystemet fungerer normalt eller om det er kondisjonen som er årsaken til plagene dine. Dersom testresultatene ikke er normale, kan undersøkelsen både si om årsaken til plagene dine kommer fra hjertet, fra lungene eller fra andre organsystemet, og kan være med å peke på diagnosen. Blant tilstandene som kan oppdages ved ergospirometri er:

• Hjertesvikt

• Trange blodårer til hjertet (kransarterier), som ved angina pectoris

• Sykdom på hjerteklaffene

• Lungesykdom, inkludert KOLS, astma og sirkulasjonsforstyrrelser i lungene slik som etter blodpropp i lungene

• Sykdom i muskelsystemet

• Dårlig kondisjon – i noen tilfeller kan dårlige kondisjon være årsaken til nedsatt yteevne og opplevelse av tung pust

Hvordan utføres ergospirometri? Undersøkelsen tar gjerne 1 time, men mesteparten av undersøkelsen gjøres mens du er i hvile. Du vil under testen puste gjennom en maske eller et munnstykke som gjør at legen blant annet kan måle lungevolumet ditt. Blodtrykket registreres gjerne ved hjelp av et blodtrykksapparat som festest til overarmen din. Under hele testen måles hjerteaktiviteten med EKG, slik som ved vanlig belastnings-EKG. Delen av testen hvor du er i aktivitet varer gjerne bare ca 10-12 minutter. Oftest gjøres denne delen av undersøkelsen på en tredemølle. Forberedelser til ergospirometri Du vil få grundig informasjon av behandlende lege om hvilke forberedelser du trenger å foreta deg før en CPET test. Vanligvis vil man anbefale at du ikke:

• spiser større måltid de siste 2 timene

• drikker alkohol samme dag

• utfører hard fysisk trening før testen

• bruker tettsittende klær som kan hemme pustebevegelsene under testen

• røyker før undersøkelsen